Bewoners van Kanaleneiland Noord hebben sinds het afgelopen najaar last van een rattenplaag. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de CDA-fractie.

De overlast is begonnen toen het riool afgelopen najaar werd gerenoveerd. Vooral bewoners van de Adenauerlaan en Rooseveltlaan hebben last van het ongedierte. Sander van Waveren, fractievoorzitter van het CDA, laat aan het college weten dat bewoners hebben geklaagd bij Mitros, maar dat die de verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf legt.

“Het is niet de eerste keer dat er sprake is van rattenproblematiek in Kanaleneiland,” zegt Van Waveren. “Het is ook niet voor het eerst dat er onduidelijkheid is over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Mitros, bewoners en de gemeente over het bestrijden van rattenoverlast. Op de gemeentelijke website is ook geen informatie te vinden over verantwoordelijkheden en aanpak bij rattenplagen.”

Open riolen

Eén van de bewoners heeft volgens de CDA’er zelfs afstand moeten doen van zijn kippen omdat de situatie onhoudbaar was. “Inmiddels blijkt dat de plaag de bewoners boven het hoofd groeit. De ratten bouwen nesten in schuren en komen in de huizen van de bewoners.”

“Mitros zegt echter dat de meest waarschijnlijke oorzaak ligt in het openleggen van de riolen afgelopen najaar, en pas in te kunnen grijpen als de riolen gerenoveerd zijn. Deze klus moet echter eerst worden aanbesteed en dit kan nog maanden duren. Tot op de dag van vandaag zijn de ratten nog niet bestreden,” besluit Van Waveren.