De 570 ontslagen werknemers van het V&D-filiaal in Utrecht moeten weer snel aan werk geholpen worden. Dat vindt de Utrechtse fractie van de PvdA. Ze heeft vragen gesteld aan het college van B&W. 

“Het ontslag is een persoonlijk drama voor alle betrokken medewerkers en hun gezinnen,” zegt Ruben Post van de fractie. “De PvdA vindt dat de overheid zich maximaal moet inspannen om deze mensen te helpen bij het vinden van nieuw werk.”

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vrijdag 19 februari 2016 laten weten dat de zogeheten ‘brug-WW’ versneld wordt opengesteld voor de ontslagen medewerkers. Hierdoor kunnen zij indien nodig WW-uren gebruiken voor herscholing.

UWV

“Sommige gemeenten, zoals Eindhoven, zijn al met het UWV in overleg om te bezien op welke wijze nieuw werk gevonden kan worden,” zegt Post. De PvdA-fractie is benieuwd naar de activiteiten van de gemeente Utrecht en heeft daarom vragen gesteld aan het college, dat streeft naar de laagste werkloosheid van Nederland.

Zo wil de partij weten of de gemeente al contact heeft gehad met vakbond UWV en of de gemeente bereid is om eigen beleidsinstrumenten, zoals de subsidies van het Lokaal Economisch Fonds en het Werkgelegenheidsoffensief, in te zetten.