Utrecht ziet af van het aanbod van Buurtzorg en diens dochteronderneming Familiehulp om het contract van het bijna failliete TSN met de gemeente over te nemen. Kosten en de rol die Buurtzorg wil gaan spelen zijn struikelblokken voor de stad.

In Utrecht krijgen 5.500 mensen hulp. TSN verzorgt vierhonderdvijftig adressen en garandeert die hulp tot 25 april van dit jaar. Voor die tijd wil Utrecht de TSN-adressen via een aanbesteding bij een andere aanbieder onderbrengen. De nieuwe aanbieder moet alle TSN-hulpen overnemen tegen het huidige salaris en de relatie tussen hulp en klant moet in stand blijven.

Het zou de gemeente 60.000 euro kosten wanneer zij met Buurtzorg in zee zou gaan. Daarnaast gaat de partij in haar voorstel uit van een model waarbij de aanbieder bepaalt hoeveel huishoudelijke hulp een klant nodig heeft en of daar een professional of een vrijwilliger voor ingezet wordt. Dat past volgens de gemeente niet bij de werkwijze zoals die in Utrecht is ontwikkeld en die uitgaat van de regie bij de klant en zekerheid over het aantal uren ondersteuning.

Spil

Ook gaat Buurtzorg uit van een visie waarbij zij zichzelf nadrukkelijk positioneren als spil in de ondersteuning voor klanten. “Dat is op zichzelf positief, maar deze positie is in het Utrechtse model al voorzien voor (en toebedeeld aan) de buurtteams. En zou daarmee voor de ondersteuning en zorg in Utrecht tot onnodige dubbeling leiden, tegen hogere kosten,” zo laat het college van B&W weten.