De gemeente wil dat alle prostitutie in de binnenstad geconcentreerd wordt op Het Nieuwe Zandpad, dat haaks komt te staan op het huidige Zandpad.

Exploitant Caja van Tolie van stichting Freya wil echter dat er ook aan de Hardebollenstraat in de binnenstad weer prostitutie wordt bedreven. Volgende maand moet er duidelijkheid komen.

Donderdag heeft het college van B&W laten weten dat het er vooralsnog vanuit gaat dat het Nieuwe Zandpad in het voorjaar van 2017 weer open gaat. Met het vaststellen van het bijbehorende bestemmingsplan hiervoor heeft de gemeente aangegeven alle raamprostitutie te willen concentreren op het Nieuwe Zandpad.

Dit betekent niet automatisch dat de Hardebollenstraat vrij van prostitutie blijft, aangezien het bestemmingsplan dit nog altijd toelaat. Freya heeft een vergunning aangevraagd om gebruik te kunnen maken van de peeskamers aan de Hardebollenstraat.

De bewonersgroep 'Leefbare Breedstraatbuurt' heeft hierop hun zienswijze over de aanvraag ingediend. Zij merken dat de buurt is opgeleefd nadat de prostituees de straat hebben verlaten en willen dit graag zo houden.

Bezoek

Donderdag hebben diverse raadsleden op verzoek van stichting Freya de Hardebollenstraat bezocht. Eén van hen was Marleen Haage van de Partij van de Arbeid. Zij laat weten dat de procedure zoals deze de laatste jaren is geweest al veel te lang duurt.

"Er zijn fouten in het planproces gemaakt en dat is jammer. Uiteindelijk willen ook wij dat alle prostitutie in de stad naar het Nieuwe Zandpad verhuist. Maar het is goed om met elkaar in gesprek te blijven, zowel met de stichting Freya als met de buurt. Het ligt natuurlijk niet aan de dames dat prostitutie overlast van bepaalde mensen met zich meebrengt, maar het is wel een terechte zorg van de buurt."

College

Ook Queeny Rajkowski, raadslid namens de VVD, was gisteren in de Hardebollenstraat. Zij wil nog niet op de zaken vooruit lopen. "Het was een interessant werkbezoek. Ik was daar nog nooit binnen geweest. Maar ik kan kort zijn over de vergunningsaanvraag: de zaak ligt bij het college en het besluit moet binnenkort genomen worden. Het ligt nu ook bij de rechter en tot die tijd krijg je geen politieke reactie van mij."