De Domtoren heeft grootschalige onderhoud nodig. Eind februari wordt de omloop van de Domtoren op veertig meter hoogte in netten gehuld. Hiermee kan het risico op vallend gesteente worden beperkt.

Dit als gevolg van diverse inspecties die de Monumentenwachten Utrecht in 2015 uitvoerde.

In maart voert de Monumentenwacht nog een herhaalinspectie uit aan de bovenkant van de Domtoren. Dit najaar vindt diepgaander onderzoek plaats naar het benodigde onderhoud.

De Monumentenwacht voert jaarlijks inspecties uit op de Dom door middel van abseiltechnieken. In 2015 werd de toren uitgebreid onderzocht nadat er zichtbare scheurvorming werd geconstateerd. Daaruit werd het casco van de Domtoren als ‘redelijk’ beoordeeld.

De onderhoudstoestand noemt de Monumentenwacht ‘matig’. Om die reden is restauratie en groot onderhoud nodig, waarbij het voornamelijk gaat om het vervangen en aanbrengen van voegwerk, het vervangen van natuurstenen en het behandelen of vervangen van ijzeren onderdelen.

Elke veertig tot vijftig jaar vindt er naast het reguliere onderhoud een groot onderhoud van de Domtoren plaats. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1975. Tijdens het onderzoek zal de toren toegankelijk blijven.