De Stichting Studenten Huisvesting (SSH) heeft besloten om asbest uit alle 1.232 kamers in het Tuindorp-West Complex aan de van Lieflandlaan in Utrecht te verwijderen.

Voor alle bewoners van de kamers worden tijdelijk vervangende kamers geregeld. 

Dit besluit komt op basis van een recente inventarisatie die de huisvester heeft laten uitvoeren. In de praktijk betekent dit dat bewoners het komende jaar een paar dagen niet over hun kamer kunnen beschikken. SSH regelt voor die dagen een alternatief.

Het gebouw stamt uit 1969 en in die tijd was het gebruikelijk om asbest als bouwmateriaal te gebruiken en waren zowel huurders als SSH op de hoogte van de aanwezigheid van asbest.

Bij recente schilderwerkzaamheden aan de buitengevel bleek echter dat er op meerdere plekken asbest in het pand zat dan eerder gedacht. Zo bleek er ook aan de buitenkant van sommige raamkozijnen asbesthoudende kit te zitten.

Geen risico

Hierop heeft SSH besloten verdere inventarisaties uit te laten voeren. Tijdens deze nieuwe inventarisatie kwam aan het licht dat de platen achter de radiator en boven de raamkozijnen op de kamers niet-hechtgebonden asbest bevatten.

Dit houdt in dat het asbest vastzit in het plaatmateriaal, maar dat bij een beschadiging vezels kunnen loskomen. Omdat er geen risico’s zijn gebleken, kunnen bewoners gewoon in hun kamers blijven wonen.

Het verwijderen van het asbest neemt in totaal een jaar in beslag. Tijdens het verwijderen van het asbest in hun kamer zullen de bewoners enkele nachten elders verblijven. SSH zorgt voor een alternatief onderkomen en de bewoners krijgen een onkostenvergoeding.