De herbouw van de historische Stadskraan op de werf voor de Winkel van Sinkel gaat naar alle waarschijnlijkheid niet door. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen vanuit de gemeenteraad.

Al jaren wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de herbouw van de stadskraan. Deze kraan stond van 1402 tot 1837 op de hoek van de Ganzenmarkt en de Oudegracht. De kraan sneuvelde echter bij het tillen van de kariatiden van de Winkel van Sinkel.

Stichting Bouwloods wil deze kraan herbouwen als leer/werkproject binnen de doelstelling van Stichting Bouwloods Utrecht. Met dit project zou Utrecht enerzijds een deel van de verloren geschiedenis terug krijgen en anderzijds is het een werkgelegenheidstraject door middel opleiden en bieden van werkervaring.

Alternatieve locaties

Na gesprekken tussen stichting Herbouw Stadskraan en wethouder Kees Geldof is nu vastgesteld dat de geplande locatie voor de Winkel van Sinkel niet zo kansrijk is. Om het geheel te versnellen zijn er vanuit de gemeente voorstellen gedaan voor alternatieve locaties. Een aantal van deze locaties wordt nu door de gemeente verder in beeld gebracht.

De locatie is niet zo kansrijk vanwege het huidige gebruik van deze plek en technische
omstandigheden met betrekking tot de werf.

Er zijn overigens meerdere plekken waar stadskranen hebben gestaan. Deze door Bouwloods voorgestelde locatie was voorheen groter; de werf is hier in het verleden smaller gemaakt.

Lees op DUIC: Komt die stadskraan nog of niet?