De gemeente heeft verschillende mogelijkheden naar buiten gebracht om het kruispunt bij de Maliebaan te herinrichten. Maandag 15 februari is hier een informatiebijeenkomst over in wijkbureau Oost-Noordoost in de F.C. Dondersstraat in Utrecht.

Het kruispunt moet heringericht worden vanwege de zogeheten ‘Herenroute‘ die de gemeente door de stad heeft uitgestippeld. Dit is een alternatieve route voor fietsers om vanaf het Centraal Station bij de Uithof te komen. De gemeente wil deze route zo fietsvriendelijk mogelijk maken.

Over de herinrichting is in september al eerder een informatieavond geweest. Uit de meeste reacties bleek dat men bij het ontwerp voor de rotonde bang is voor mogelijke extra verkeersbewegingen op de parallelbanen.

Het voorstel was om te onderzoeken of het doortrekken van de middenbaan of het omdraaien van de rijrichting op de parallelbanen een oplossing kan zijn. Hieruit zijn vier varianten uit voort gekomen.

Rotonde

Op 12 januari 2016 heeft de gemeente met de Klankbordgroep de resultaten van de verkeerssimulaties besproken. Conclusie uit deze onderzoeken is dat de rotonde zonder doorgetrokken middenbaan, en de huidige rijrichting op de parallelbanen, de beste uitkomsten biedt.

In simulaties op DUIC.nl zijn twee varianten. Eentje waarop er een grote rotonde is gemaakt en eentje waarbij er door de middenberm van de rotonde nog een extra doorsteek is gerealiseerd.

Voor beide varianten zijn weer twee mogelijkheden. Eentje met het gebruik van de parallelbanen zoals het nu is en eentje met gebruik van de parallelbanen als eenrichtingsverkeerswegen naar de rotonde toe.

Lees op DUIC: Zo gaat de Maliebaan er waarschijnlijk uitzien