Raadsleden Jony Ferket en Susanne Schilderman (D66) hebben het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over het glasvezelnetwerk in Utrecht.

De partij wil dat het college de aanleg van glasvezel in de gehele stad tot prioriteit maakt.

D66 vindt glasvezel belangrijk voor de toekomst van Utrecht, omdat het snel internet aanbiedt. Het college zou de wil moeten uitspreken het aanbieden van glasvezel tot prioriteit te maken. In 2008 diende de partij al eens een motie in over de invoering van glasvezel en een jaar later volgden schriftelijke vragen.

De partij vraagt zich af in hoeverre het college vindt dat snelle internetverbinding prioriteit heeft voor Utrecht als knooppunt van kennis en cultuur. Ze willen ook weten of het college zicht heeft op welke scholen, bibliotheken, creatieve broedplaatsen, bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijventerreinen nu een glasvezelverbinding hebben en welke rol de gemeente voor zichzelf ziet weggelegd om te komen tot de aanleg van glasvezel op die plekken.

Het is D66 ook opgevallen dat aanbieders van glasvezel er niet happig op zijn in bestaande wijken te investeren. Daarover zijn ook vragen gesteld.