Dinsdagavond, voorafgaand aan de commissievergadering over de noodopvang in Utrecht, is er een demonstratie aangekondigd tegen de komst van een noodopvang in Overvecht. Waarschijnlijk zullen minstens 60 man in witte t-shirts met spandoeken hun ongenoegen laten blijken over de keus voor Overvecht. "Maar we willen geen rellen."

“Overvecht is echt de slechtste keus ever,” laat Javelinja de Groot, één van de organisatoren weten. “Wij wonen al in de meest ongezonde wijk van Nederland en de armoede en criminaliteit staan er hier ook niet goed op. Wij zitten hier niet op te wachten en willen dat nog een keer duidelijk maken aan de politiek. We gaan morgen dan ook met raadslid Bouchra Dibi van de PvdA in gesprek en het liefst met nog meer politici.”

Dibi laat op haar beurt weten graag in gesprek te gaan met de bewoners over wat de mogelijkheden nog zijn. “Het wordt lastig om het nog tegen te houden aangezien de coalitie voor de noodopvang in Overvecht is. Toch ga ik een motie indienen om de noodopvang in in Overvecht tegen te houden.

En dat is niet omdat wij geen vluchtelingen willen opvangen. Integendeel, maar dat is omdat ook wij Overvecht een slechte keus vinden. Deze wijk kent zoveel problemen op het gebied van armoede en criminaliteit dat wij vinden dat we de mensen hier niet nog meer moeten belasten. De wethouder kan wel zeggen dat et ook kansen voor de wijk biedt en dat er geen andere opties zijn, maar ik geloof het niet.”

Moties

De PvdA gaat morgen dan ook drie moties indienen met betrekking tot de opvang in Overvecht. Eén dus over de locatiekeuze, een tweede over het toekomstbeeld van de opvang in Utrecht. De fractie ziet dit in de toekomst liever op een kleinschaliger niveau.

En tot slot wordt er ook een motie ingediend voor de jongste vluchtelingen. “Ik zie graag dat de vluchtelingen onder de vier jaar naar school mogen. Deze kinderen blijven hier waarschijnlijk dus dan kan je maar beter gelijk beginnen met onderwijs,” aldus Dibi.

De Groot zegt tot slot dat ze niet wil dat er rellen komen, zoals dat eerder in Geldermalsen het geval was. “Daar distantiëren wij ons direct van en is ook helemaal niet de insteek van deze demonstratie.”.