Er komt geen verbinding tussen de Moreelsebrug en het toekomstige Zuidgebouw in Utrecht. Voor het goed en veilig functioneren van de functies in het Zuidgebouw is het niet noodzakelijk om een ontsluiting te hebben op de Moreelsebrug.

Dat heeft wethouder Victor Everhardt aan de gemeenteraad laten weten nadat meerdere fracties interesse hadden getoond in een dergelijke verbinding. Ook mogelijke vertraging met de aanleg van de Uithoflijn speelt hierin een rol.

Gezien de eerdere beroepsprocedure die Kleppiere op het punt van de perrontrappen heeft aangespannen ligt het in de lijn der verwachting dat zij tegen een koppeling in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.Ook dit speelt mee in het besluit.