Een motie zorgt voor een proef met een zogeheten blauwe zone op de woonboulevard in Utrecht. De proef komt er op verzoek van de lokale ondernemers en moet inzichtelijk maken of een blauwe zone een oplossing kan bieden voor de parkeerproblemen.

In eerste instantie had het stadsbestuur het verzoek van de ondernemers naast zich neergelegd. Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad stemde vanavond echter in met een motie om werk te maken van de proef.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren is blij met de proef: “Wij pleiten al langer voor meer flexibiliteit bij het oplossen van parkeerproblemen. Dat een raadsmeerderheid het voorstel voor een blauwe zone nu steunt is een signaal richting het college dat betaald parkeren niet meer de enige oplossing is.”

Trekpleister

Ondernemers van de Woonboulevard hadden de gemeente benaderd om samen te zoeken naar een oplossing voor de parkeerproblemen. Een grote groep mensen parkeert de auto overdag op de Woonboulevard om vervolgens met het openbaar verder te reizen. Hierdoor is er minder plek voor bezoekers van de Woonboulevard.

“De Woonboulevard is een economische trekpleister die van heinde en verre bezoekers aantrekt”, geeft VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen aan. “De VVD is blij dat de gemeente nu aan de slag gaat met deze proef om de bereikbaarheid en vitaliteit van de woonboulevard te behouden.”

Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden tegen de motie.