GroenLinks vindt het vreemd dat onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp de vestiging van een dependance van de Vrije School in Leidsche Rijn afwijst. GroenLinks-raadslid Fred Dekkers heeft een Raadsinformatieavond geagendeerd.

De wethouder liet vorige week aan de gemeenteraad weten het voorstel voor een dependance van de Vrije School in Leidsche Rijn af te wijzen. Dit kwam onverwachts voor de school die juist in samenspraak met de wethouder het traject was ingegaan om een dependance op te richten.

"Het is vreemd dat de wethouder dit initiatief niet wil ondersteunen", aldus Dekkers. Het raadslid gaat in op deze zogeheten één-kilometerregel die door de wethouder als reden is genoemd. Als een school te snel groeit, heeft een school recht op een dependance binnen een kilometer. "Die afstand is bedoeld voor buurtscholen en de Vrije school is geen buurtschool. De regels bieden de ruimte om af te zien van de zogenaamde verwijsafstand. Andere grote steden benutten de vrijheid om van die regel af te wijken wel."

Ook gaf de wethouder aan aan dat de reden voor de afwijzing was dat er perspectief moet zijn op 310 nieuwe leerlingen binnen vijf jaar en dat de school dat niet gaat halen. "Deze norm geldt alleen als het gaat om nieuwe scholen. Hier wordt een bestaande school uitgebreid", besluit Dekkers.