Het dick bruna huis is sinds 6 juli 2015 gesloten. Ruim een half jaar later – op 6 februari om precies te zijn – opent op dezelfde plek het nijntje museum. Vanaf dan zal het museum een waar kindermuseum worden.

Een interview met curator Yolanda van den Berg (45) over hoe het nijntje museum moet worden. “Hopelijk maken kinderen hier niet alleen plezier met nijntje, maar krijgen ze ook een gevoel voor taal, lezen en beeldende kunst mee.”

2015 is een bijzonder jaar geweest voor nijntje. Wat is er allemaal gebeurd?

“2015 was het jaar waarin nijntje 60 jaar werd. Het Centraal Museum organiseerde de familietentoonstelling Feest! Nijntje 60 jaar. Van juni tot en met september was de grootste tentoonstellingsruimte van het Centraal Museum (1000 m2) aan de jarige nijntje gewijd."

"De familietentoonstelling werd heel goed ontvangen en trok veel bezoekers. Daar was het ook mogelijk om veel van onze ideeën voor de specifieke doelgroep (peuters en kleuters) uit te testen voor in het nieuwe nijntje museum, als een soort pilot. Hoe werkt het? Vinden mensen het leuk of moeten we het aanpassen?”

Dat viel wel goed samen?

“De plannen voor het nieuwe museum en de verjaardagstentoonstelling liepen gelijk op. Om te komen tot het concept voor het nijntje museum hebben we vooronderzoek gedaan. Wat werkte goed in het dick bruna huis en moest dus behouden blijven? En wat moest juist anders?"

"Door bezoekerservaringen met het dick bruna huis te inventariseren en medewerkers van peutercentra en leerkrachten in te schakelen, kwamen we meer te weten. Ook op uitjeswebsites en fora was veel informatie beschikbaar. Daaruit kwam een duidelijke richting.”

En waar heeft dat in geresulteerd?

“Een heel grote kracht van het dick bruna huis was dat het een plek was voor kleine kinderen. Het dick bruna huis was dat echter niet voor de volle honderd procent. Een deel van het museum was ingericht met het werk van Dick Bruna, voor volwassenen. Relatief weinig volwassenen kwamen het werk van Dick Bruna bekijken."

"Als je rustig van kunst wilt genieten zijn spelende kinderen lastig. Ook al zijn ze lief aan het spelen, dan stoort het toch in het kijken of lezen van zaalteksten. Ouders van spelende kinderen voelden dat ook zo. Daarom hebben we ervoor gekozen om beide doelgroepen die het dick bruna huis aansprak – volwassenen geïnteresseerd in het werk van Dick Bruna en families met peuters en/of kleuters – te scheiden."

"Sinds september 2015 kunnen kunstliefhebbers het werk van Dick Bruna in het Centraal Museum bekijken; daar heeft het originele atelier van Dick Bruna een plek gekregen. Zodoende konden we het dick bruna huis omvormen tot een kindermuseum.”

Wat is het concept van het nijntje museum?

“De wereld van nijntje in 3D. Met behulp van de tekeningen van Dick Bruna kunnen kinderen zich echt in de wereld van nijntje begeven. Maar het gaat wel over kunst en cultuur. In het museum lopen ze dus bewust of onbewust tussen kunst. Elke ruimte zou een boekje kunnen zijn.“

Welke thema’s zorgen voor die wereld?

“Als ze binnenkomen zien ze het huisje van nijntje en staan ze in de voortuin. Van daaruit kunnen ze de rest van nijntjes wereld verkennen."

"Vooral de belangrijke thema’s in de leefwereld van de jonge kinderen die ons bezoeken. Zoals bijvoorbeeld een museum. Daar ontdekken ze wat een museum is en wat kunst is, en onderzoeken ze vorm, kleur en compositie. Laagdrempelig, een eerste kennismaking met kunst."

"Maar ook een bezoek aan de dokter. Het is bedoeld om kinderen laagdrempelig voor te bereiden op een bezoek aan de dokter (zodat ze het doktersbezoek niet eng vinden), of ze het bezoek spelenderwijs te laten verwerken."

"In die ruimte staat onderzoek aan het eigen lichaam centraal; kinderen kunnen er die dingen ervaren en naspelen die ze bij een dokter te wachten staan. Het bos is de picknickruimte en in het kunstlokaal kunnen kinderen zelf beeldend aan de slag of een voorstelling bekijken. Er worden muziek-, theater- en dansvoorstellingen gegeven en er wordt (natuurlijk) voorgelezen.”