Bewoners van de Utrechtse wijk Lombok en de Zeeheldenbuurt zijn niet tevreden met de oplossing die de gemeente heeft voorgesteld om opgelopen waterschade in hun woningen te vergoeden en hebben een raadsinformatieavond belegd.

Deze avond vindt aanstaande donderdag plaats. Dan wordt er gesproken over het probleem dat al jaren speelt in de twee wijken. Bij hevige regenval ontstaat er in verschillende woningen ernstige wateroverlast met als resultaat dat een deel van het riool door de woning stroomt.

Na jaren van onderhandelen en onderzoeken over het probleem dachten de bewoners steeds meer tot de kern te komen met de gemeente. Het probleem voor de twee wijken zit hem in het feit dat het de twee laagst gelegen plekken in de stad zijn.

Doordat dit gecombineerd gaat met vuil- en hemelwater dat door één leiding wordt afgevoerd kan er bij hevige regenval een situatie ontstaan dat riolen te vol komen te zitten, en dat door deze enkele leidingen het vieze water terug de woningen wordt ingeduwd.

Wegpompen

"De schade bij één huishouden kan wel oplopen tot 40.000 euro," laat een bewoonster die met het probleem te kampen heeft gehad, weten. "We dachten goed in gesprek te zijn met de gemeente en zijn verbaasd dat ze nu als oplossing hebben bedacht om pompen te vergoeden. Water wegpompen als de riolen al vol zitten heeft dus geen enkele zin."

Volgens de vrouw moet er eens goed naar de inhoud van de opgestelde rapporten gekeken worden. "Daarom hebben we nu een raadsinformatieavond belegd. Zodat we de raad eens goed kunnen informeren. Het valt mij op als ik met ze spreek dat ze weinig inhoudelijke kennis van de zaak hebben."

De gemeente heeft vorige week de bewoners laten weten dat uit onderzoeken blijkt dat voor het oplossen van de wateroverlast aanpassingen in de betreffende woningen nodig zijn. Dit kan gaan om een terugslagklep tot het compleet waterdicht maken van de souterrains.

Renovatie

In de periode 2002-2004 heeft, met hulp van de gemeente, een aantal huiseigenaren in Lombok een grote renovatie uitgevoerd. Bij deze renovaties zijn op dat moment de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot het aanbrengen van een terugstuwbeveiliging in de rioolaansluitingen achterwege gebleven. 

Voor die woningen gaat het college voor de zomer, bij de voorjaarsnota 2016, aan de raad voorstellen een financiële tegemoetkomingsregeling in te stellen. Deze regeling vergoedt een deel van de kosten die die mensen maken of hebben gemaakt om alsnog deze terugstuwbeveiliging aan te brengen.

"Al zouden ze alles vergoeden, hiermee los je het probleem niet op. Het zou zonde zijn om overheidsgeld te besteden aan een oplossing die niet werkt", zegt de bewoonster tot besluit.