De Vrije School Utrecht mag geen dependance starten in Leidsche Rijn. Er is niet genoeg interesse voor een dergelijke vestiging in de wijk.

Dat heeft het college van B&W laten weten. De aanvraag kwam van een ouderinitiatievengroep binnen de school.

De school heeft 2015 gebruikt om de behoefte van ouders te peilen en is van mening dat voldoende behoefte bestaat om een dependance in Leidsche Rijn te starten voor het schooljaar 2016-2017.

Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp heeft de school en de ouders echter laten weten dat dit initiatief momenteel niet mogelijk is omdat het verzoek van de Vrije school buiten de wettelijke kaders en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs valt.

Norm

Voor Utrecht geldt een stichtingsnorm van 310 leerlingen die binnen 5 jaren moet worden gehaald. De verwachting is dat een nieuwe Vrije School in Leidsche Rijn deze norm niet zal halen.

Volgend jaar komt het ministerie met een wetswijziging die het makkelijker moet maken om voor scholen een nieuwe vestiging te starten in andere delen van de stad.