Onder de Utrechtse politiek heerst nog steeds ongerustheid over het voornemen van het college om een vluchtelingenopvang aan de Einsteindreef in Overvecht te openen. 

De huidige veiligheidsproblematiek in de wijk zou al zo groot zijn, dat de gemeente er geen vierhonderd vluchtelingen zou willen huisvesten.

Het Utrechtse college is van plan om meerdere locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen in de stad. Het azc in Oog in Al moet gaan uitbreiden met 100 tot 150 plaatsen, er moet een tijdelijk azc komen op de Ravellaan voor 250 plaatsen en er is een plan voor een noodopvang aan de Einsteindreef in Overvecht voor maximaal 400 asielzoekers. Dit alles maakte de gemeente begin dit jaar bekend en vooral de opvang in Overvecht zorgt voor de nodige discussie.

Eerste keuze

"Overvecht zou ook niet onze eerste keuze zijn", vertelt Raadslid Anne-Marijke Podt van D66 in de commissievergadering donderdag. "Wij snappen de zorgen van de buurt." Toch denkt Podt dat een opvang in de wijk zeker mogelijk is.

Vooral de huidige veiligheidssituatie in de wijk wordt steeds naar voren gehaald als argument om geen vluchtelingenopvang in de wijk te plaatsen. "Hoeveel kan een wijk en haar bewoners incasseren?" schreef het wijkbureau. "Toestroom van (tijdelijke) nieuwe bewoners met dergelijke geestelijke problematiek door alle (oorlogs)ervaringen, zal hoe dan ook extra druk op de politie leggen en zijn weerslag hebben op het toch al niet hoge veiligheidsgevoel van bewoners in de wijk."

Extra aandacht

Dit geluid was ook te horen in de commissievergadering. Alle partijen benadrukken dat de opvang in Overvecht extra aandacht verdient. "De bewonersbijeenkomsten hebben veel indruk gemaakt", aldus Podt. "Er moeten goede randvoorwaarden worden gesteld en omwonenden moeten invloed kunnen hebben." D66 is echter niet tegen de opvang in Overvecht.

Een partij als Stadsbelang is hier stelliger in. "Overvecht is het afvalputje van Utrecht, het afvalputje is nu vol en het college stopt er nog wat bij. Ik roep alle partijen op om zich uit te spreken tegen dit plan. We moeten op zoek naar een wijk waar er wel draagvlak is. Overvecht heeft al genoeg problemen", zei Cees Bos.

Veiligheid

De commissievergadering spitste zich vooral toe op de vraag of er geen andere mogelijkheid is in de stad dan het pand in Overvecht. Stadsbelang is zeker niet de enige partij die liever een andere plek ziet. VVD maakt zich ook zorgen over de veiligheid in de wijk en was graag van tevoren ingelicht over de mogelijke locaties.

Lees het complete verslag van de commissievergadering op DUIC.nl