De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen zet een paardenmiddel in tegen de overlast op de Amsterdamsestraatweg. Hij heeft besloten dat er collectieve sluitingstijden voor horeca en dienstverlenende bedrijven moeten komen voor de Amsterdamsestraatweg.

Met deze maatregel wil de burgemeester de overlast tegengaan en de veiligheid en leefbaarheid in het gebied vergroten. De geconstateerde overlast gecombineerd met de voortdurende hoge inzet van handhavers leiden tot dit besluit.

Bewoners ervaren verschillende vormen van overlast zoals geluidsoverlast, verkeersproblemen en wildplassen. De overlast is verminderd en op aanvaardbaar niveau gebleven door voortdurend hoge inzet van toezicht en handhaving door gemeente en politie.

Dit is op lange termijn niet houdbaar doordat deze inzet ook in andere delen van de stad nodig is. Daarom heeft de burgemeester besloten dat de leefbaarheid in de straat moet verbeteren door het instellen van collectieve sluitingstijden voor horeca en dienstverlenende bedrijven (winkels, massagepraktijken, belwinkels, kappers etc.).

Spoorviaduct

Met het instellen van collectieve sluitingstijden sluit de gemeente de bedrijvigheid in een (deel van een) straat voor een bepaald deel van de dag of nacht, waarmee zij overlast van aanloop en activiteit op die plek beperkt. Het gaat hier om het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen het spoorviaduct en de Acaciastraat.

Collectieve sluitingstijden zijn een zwaar middel en de gemeente gaat hier zorgvuldig mee om. De exacte invulling, zoals voor welke bedrijven, voor welke periode en op welke tijden de collectieve sluitingstijden gelden, wordt binnenkort bepaald.

Bewoners en ondernemers worden geïnformeerd over de collectieve sluitingstijden en krijgen de vooraf de mogelijkheid hun mening kenbaar te maken. De burgemeester neemt de reacties van omwonenden en ondernemers nadrukkelijk mee bij de toepassing van zijn bevoegdheid tot collectieve sluitingstijden.