Wim Oostveen van Stadsbelang Utrecht blijft ondanks een tweede kritisch rapport over zijn functioneren aan als raadslid in Utrecht. Dat heeft hij maandag bekend gemaakt nadat het Rapport Boogers was gepresenteerd.

Tijdens zijn nu twee jaar durende ambtstermijn als raadslid heeft Oostveen meerdere mails naar gemeenteraadsleden gestuurd met daarin details over zijn zakelijk geschil met de gemeente Utrecht, als projectontwikkelaar in Leidsche Rijn. In deze zaak staan er miljoenen op het spel.

Na meerdere mails besloot de raad een onderzoek te laten starten naar het raadslid om te kijken of wat hij deed strafbaar is. Maandag was al uitgelekt dat het om onbedoelde belangenverstrengeling gaat. Belangenverstrengeling vanwege het feit dat de ondernemer Wim Oostveen middels zijn e-mailwisseling aandacht heeft gevraagd voor de stroeve samenwerking met de gemeente. Onbedoeld omdat de intentie informeren is, niet om besluitvorming te beïnvloeden.

Oostveen laat weten het rapport interessant te vinden met heldere uitkomsten. Hij zegt het te betreuren dat hij niet eerder juist is geïnformeerd over wat mag en wat niet. "Ik ben gekozen om op te komen voor de belangen van Utrechters", zegt Oostveen. "De heer Boogers heeft duidelijk gemaakt waar de grens ligt tussen mijn rol als raadslid en die van Utrechtse ondernemer, daar ben ik blij mee en daar kan ik verder mee. Het is uitdrukkelijk nooit mijn bedoeling geweest om invloed uit te oefenen op mijn collega-raadsleden."

Lees het uitgebreide verhaal op DUIC.nl