De renovatie van het monumentale onderwijsgebouw van de Universiteit Utrecht aan het Janskerkhof is afgerond.

De tijdens de bouw aangetroffen eeuwenoude grafkelders zijn in het pand met glazen wanden nu volledig zichtbaar gemaakt. Op 28 januari wordt het gebouw officieel in gebruik genomen.

Tijdens de renovatie zijn verschillende grafkelders aangetroffen met daarin nog skeletten en schedels. Het gebouw stamt van origine uit de middeleeuwen en was ooit een minderbroederklooster.

In het opgeknapte gebouw komt het inmiddels tien jaar oude Utrecht Law College. "Door het juridisch onderwijs te concentreren in één onderwijsgebouw wordt gestreefd naar nog meer kwaliteitsverbetering van de studie- en onderwijsfaciliteiten," zegt prof. dr. Ton Hol, departementshoofd van Rechtsgeleerdheid over de locatie.