De gemeente Utrecht gaat dit jaar de buurtteams uitbreiden met 39 fte. Met het aanstellen van extra medewerkers wil de gemeente ervoor zorgen dat de 18 buurtteams kunnen blijven werken aan de zorgvernieuwing in de gemeente. 

Vanaf de start in januari 2015 weten inwoners, zorgaanbieders en huisartsen de weg naar de over de stad verspreidde buurtteams goed te vinden.

Deze ontwikkeling is helemaal in lijn met het doel dat de gemeente als opdrachtgever van de buurtteam-organisaties voor ogen heeft: de buurtteams bieden zorg en ondersteuning dicht bij huis voor de inwoners.

Grotere rol

De capaciteitsuitbreiding is ook nodig voor de zorgvernieuwing die de gemeente en de buurtteams in 2016 willen voortzetten. Zo wil de gemeente de buurtteams een grotere rol geven in de zorg en ondersteuning voor ouderen.

Ook zet de gemeente de vernieuwing door van de preventieve aanpak van armoede en schulden. Verder komt er een pilot rondom wijkgerichte ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Begroting

De uitbreidingskosten voor 2016 bedragen circa 2,7 miljoen euro, te financieren uit de bestaande begroting. Het effect van de uitbreiding wordt nauwgezet gevolgd. In de voorjaarsnota 2016 wordt bekeken of uitbreiding voor 2017 nodig is.