Directeur Ton van Vlimmeren van de Centrale Bibliotheek in Utrecht verdient minder dan waar hij vorige week door de politiek voor op zijn vingers werd getikt. Dat laat de raad van toezicht van de bibliotheek weten.

De raad van toezicht laat weten dat het naar buiten gebrachte bruto salaris van de directeur 122.000 euro per jaar is en niet 143.000 euro per jaar zoals eerder gemeld.

"Het genoemde bedrag in de pers van 143.000 euro is inclusief het werkgeversdeel van de jaarlijkse pensioenstorting, 21.000 euro. Het geheel valt ruimschoots binnen het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor de (semi) publieke sector en wordt daar ook jaarlijks aan getoetst."

Het salaris van de directeur is in 2010 door het gemeentebestuur vastgesteld en valt nu onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Het salaris is sinds de overgang naar de Stichting Bibliotheek Utrecht in 2013 gelijk gebleven, behoudens beperkte CAO stijging.

De raad van toezicht zegt zich genoodzaakt te voelen om te reageren doordat er fouten naar buiten zijn gebracht bij de politieke vragen die werden gesteld vorige week.

Neude

Naast de volgens de raad van toezicht fout genoemde bedragen, is het volgens de raad onjuist dat de Bibliotheek Utrecht personeel gaat ontslaan om de Bibliotheek Neude te financieren. "De Bibliotheek Neude wordt niet alleen één van de mooiste bibliotheken van Europa, het draagt vooral ook bij aan de bezuinigingen en heeft een sluitende begroting. Daarnaast zijn alle nieuwe vestigingen zoals in Oog in Al, Kanaleneiland, Leidsche Rijn en Neude voorwaardelijk voor de vernieuwing van de Bibliotheek. Het is ook onjuist dat de Bibliotheek vestigingen wil sluiten; daar zijn geen plannen voor."

Tot slot wil de voorzitter van de raad van toezicht, Laurent van den Nouwland, ook uitleggen waarom er ontslagen moeten vallen bij de bibliotheek. "Naast vernieuwen moet de Bibliotheek ook bezuinigen. In totaal loopt het te bezuinigen bedrag op de gemeentelijke subsidie tussen 2010 en 2018 op tot meer dan 2 miljoen. De Bibliotheek heeft daarvan al meer dan 1,5 miljoen weten weg te werken, maar het laatste stuk, de ongeveer 6 ton die het gemeentebestuur anderhalf jaar geleden heeft opgelegd, is heel moeilijk te realiseren."

Sluiting

In de uitwerking van de bezuinigingen heeft de bibliotheek niet gekozen voor het sluiten van vestigingen, terwijl dit volgens de voorzitter de gemakkelijkste weg zou zijn. “We houden alle vestigingen open omdat we weten dat u als inwoner graag dichtbij de bibliotheek bezoekt. Ook de gemeenteraad wil dit."

"Dat betekent dat we nu in gesprek zijn met de Ondernemingsraad over het helaas afscheid nemen van een aantal medewerkers teneinde het laatste deel van de bezuiniging ook te realiseren. De gevolgen daarvan willen we waar mogelijk opvangen met vrijwilligers, zoals elders in bibliotheekland al heel gebruikelijk is."