De twee petten van raadslid Wim Oostveen leidt tot onbedoelde belangenverstrengeling waardoor hij moet kiezen tussen of zijn bedrijf, of zijn politieke loopbaan. 

Dat schrijft het AD maandag op basis van een vertrouwelijk rapport dat maandagavond wordt gepresenteerd in de gemeenteraad. 

Dit rapport van bestuurskundige Marcel Boogers stelt dat de twee petten die Oostveen op heeft in de Utrechtse gemeenteraad leiden tot ‘onbedoelde belangenverstrengeling’. Het rapport wordt maandagavond openbaar gemaakt.

Hoogleraar Boogers heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar Oostveen. Deze opdracht volgde op een beschuldiging van oud-raadslid Willem Buunk (VVD) aan het adres van Oostveen van belangenverstrengeling.

Commissie Addink

Vorig jaar februari deed de commissie Addink ook al onderzoek naar de relatie tussen de politieke en zakelijke werkzaamheden van Oostveen. Toen werd al gewaarschuwd voor mogelijke belangenverstrengeling in de toekomst.

Die commissie stelde destijds vast dat er: “Op dit moment geen belangenverstrengeling is waargenomen bij het raadslid Wim Oostveen van Stadsbelang. Wel zegt de Commissie de vrees te hebben dat persoonlijk voordeel kan worden gehaald bij het inzien van vertrouwelijke informatie in de raad. Ze acht het niet onmogelijk dat dit in de toekomst voor kan komen. Oostveen zelf zegt af te zien van vertrouwelijke informatie als daardoor belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.”