Directeur Peter Staal van autoclub KNAC overweegt vervolgstappen na de rechterlijke uitspraak dat het Utrechtse college de milieuzone mocht instellen waar oude, vervuilende auto's en busjes niet in mogen.

"De rechtbank deelde veel van onze bezwaren, maar zag uiteindelijk toch geen reden om dit Utrechtse fenomeen terug te draaien", zegt Staal. "Feitelijk meldt de rechtbank dat de totstandkoming van de milieuzone nou niet bepaald een schoonheidsprijs verdiende."

"Dat strookt met onze mening dat er ook in die fase onzorgvuldig te werk is gegaan, met inmiddels vele duizenden onterechte boetes tot gevolg. De gang naar de Raad van State ligt voor de hand omdat de rechter veel van onze argumenten heeft bevestigd", aldus Staal.

Verkeerswethouder en inspirator achter de regeling, Lot van Hooijdonk, is blij met de uitspraak. "De milieuzone is een belangrijk onderdeel van een pakket van maatregelen dat we hebben genomen om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren", zegt ze. 

"Ongezonde lucht staat op nummer drie van gezondheidsrisico’s, na roken en overgewicht. Wij hebben als gemeente onze verantwoordelijkheid genomen om te zorgen dat de lucht in onze stad zo schoon als mogelijk wordt", aldus Van Hooijdonk.

Gedoe

D66-raadslid Indra te Ronde is net als Van Hooijdonk blij met het besluit van de rechter. “Het is vooral goed dat het gedoe rondom die verkeersborden nu is opgelost. Zoals we het hier hebben aangepakt blijkt nu de goede methode te zijn geweest. Utrechts is één van de weinige steden die zijn verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot schone lucht."