Ongeveer 150 bewoners van Overvecht en andere betrokkenen namen donderdagavond deel aan een informatieavond over de noodopvang voor asielzoekers aan de Einsteindreef in Utrecht.

Aan tafels voerden bewoners gesprekken met elkaar, maar ook met de gemeente, het COA en de politie.

Deze avond was de laatste in een serie van vier informatieavonden in Overvecht en West over de opvanglocaties in deze wijken. In totaal hebben een kleine achthonderd mensen deze bijeenkomsten bijgewoond.

"Er zijn veel vragen gesteld en zorgen geuit over de noodopvang, maar eigenlijk nog veel meer over de wijk Overvecht als geheel", zegt wethouder Kees Diepeveen. "Er zijn ook positieve geluiden. Het gesprek over Overvecht gaat door. Laat dit een aanleiding zijn om met nog meer inzet te werken aan deze wijk."

De gemeente wil nu op verschillende manieren in gesprek blijven met bewoners en ondernemers uit zowel Overvecht als West. Een aantal bewoners heeft zich tijdens de informatieavonden opgegeven om mee te denken over de uitvoering van de plannen.

Er komen klankbordgroepen in West en in Overvecht, die bestaan uit bewoners, het COA, de politie en de gemeente. Deze komen binnenkort bijeen om te werken aan een beheerplan met afspraken over veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dit is onderdeel van de voorbereidingen van de gemeente en het COA bij de verschillende opvanglocaties in Utrecht.