De reorganisatieplannen van de Centrale Bibliotheek in Utrecht zijn deze week bekend gemaakt. 

Zo gaan er vijftien ontslagen vallen, die opgevuld gaan worden door honderd vrijwilligers. Het salaris van de directeur is de laatste jaren omhoog gegaan naar 143.625,- euro per jaar. Tot ongenoegen van de SP, GroenLinks en Stadsbelang.

Tot ongenoegen van de partijen gaan ook de voorzieningen in de wijken erop achteruit. Met in een paar gevallen sluiting van sommige bibliotheken tot gevolg. In het reorganisatieplan van de bibliotheek wordt gesproken van een bezuiniging van 25% van de besteedbare middelen uit gemeentelijke subsidie tussen 2010-2018. De partijen willen evenals het FNV dat de bibliotheek haar financiële situatie inzichtelijk maakt.

"Uit de jaarrekeningen over 2013 en 2014 blijkt dat de netto honorering van de directeur over deze jaren is toegenomen van € 133.462 naar € 143.625", zegt SP-raadslid Hilde Koelmans. "Wat betekent het opvangen van de vermeende bezuiniging van 25% voor de salariëring van de directeur? Kan het college inzicht verschaffen in het verloop van deze salariëring voor en na de reorganisatie?"

De bibliotheek moet vooral reorganiseren vanwege de verhuizing van de Stadhuisbrug naar het oude postkantoor op de Neude in 2018.