Als de gemeente Utrecht de Noordelijke Randweg (NRU) bij Overvecht wil opwaarderen, zoals beschreven in het voorkeursvariant, zijn er nog miljoenen euro's nodig. 

Miljoenen waar de gemeente nog altijd naar op zoek is, nu een beoogde Europese subsidie niet haalbaar blijkt. Dat laat het college van B&W weten.

Binnen het beschikbare budget van 180 miljoen euro is rekening gehouden met minimaal één verdiept plein. De wensvariant gaat uit van drie verdiepte pleinen. Hiervoor zou dus extra geld gevonden moeten worden.

Met de verbetering van de randweg kan het verkeer van en naar Overvecht en aangrenzende wijken een snelle, alternatieve route worden geboden. Het verkeer hoeft dan niet meer door de stad en wijken te rijden, maar kan er omheen. Hierdoor kan de verkeersdruk in de stad worden verdeeld. Zo ontstaat in de stad en vooral in de wijk Overvecht meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Moldaudreef

De afkoppeling van de Moldaudreef is een randvoorwaarde voor de opwaardering van de NRU. Afkoppeling van deze dreef heeft gevolgen voor de verkeerscirculatie in Overvecht-Zuid. De gemeente is daarom een verkenning gestart om te kijken wat het effect is van deze afkoppeling op het verkeer in de wijk. Ook de kosten hiervan worden in beeld gebracht.