De gemeente Utrecht is vooralsnog zeer te spreken over de proef met het uitzetten van onnodige stoplichten in de stad. Op één kruispunt na blijven de buiten werking gestelde verkeerslichten uit.

Een aantal maanden geleden riep de gemeente alle bewoners op om onnodige verkeerslichten aan te geven. Hier kwamen 5.000 reacties op. Hierop heeft de gemeente acht stoplichten met een zogeheten uitschakelproef op non-actief gezet.

Bij zo’n proef gaat het verkeerslicht eerst drie maanden op knipperen en daarna drie maanden uit. Of de verkeerslichten vervolgens helemaal weg kunnen, hangt af van de ervaringen van verkeersdeelnemers, de gevolgen voor de verkeersveiligheid en de doorstroming tijdens de proefperiode. Ook wordt er gekeken of ondersteunende maatregelen nodig en mogelijk zijn (denk aan een middeneiland) om een veilige oversteek van fietsers en voetgangers te waarborgen.

Amsterdamsestraatweg

Ook op de Amsterdamsestraatweg zijn op drie kruispunten verkeerslichten op knipperen gezet. Dit tot ongenoegen van omwonenden, die zich veel zorgen maakten over de verkeersveiligheid die deze maatregel met zich meebracht.

Naar aanleiding hiervan is wethouder Lot van Hooijdonk begin december met bewoners ter plekke gaan kijken. Ook zijn door gemeentelijke adviseurs en door een extern bureau observaties uitgevoerd tijdens en buiten de spits. Tijdens de observaties zijn geen gevaarlijke situaties gezien.

Fietsers

Fietsers op de Amsterdamsestraatweg geven aan blij te zijn dat de verkeerslichten uit staan. Wel laat de gemeente weten dat verkeer dat vanuit de Egelantierstraat oversteekt richting Ondiep-Zuidzijde te maken heeft met een complexe oversteek, omdat dit verkeer veel verschillende verkeersstromen moet kruisen. Op drukke momenten is het moeilijk om al deze stromen te overzien en de oversteek in één keer te maken. Weggebruikers hebben dit ook gemeld.

Hierom heeft de gemeente voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer uit de Egelantierstraat besloten om de verkeerslichten op dit kruispunt op werkdagen weer aan te zetten tijdens de spitsuren (7.00 tot 9.00 uur en 16.00 tot 18.00 uur). Buiten de spitsuren blijven de verkeerslichten knipperen.

Op de Drift–Voorstraat zijn de verkeerslichten alleen nog in bedrijf tijdens de ochtendspits, zoals op een interactieve kaart kan worden gezien. Op deze kaart staan ook alle andere stoplichten.