Burgemeester Van Zanen pleit voor lijst van omstreden sprekers

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht pleit voor een lijst van omstreden sprekers zodat burgemeesters kunnen zien of iemand met radicale opvattingen in zijn gemeente het woord mag voeren.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) of het ministerie van Justitie moet de lijst aanleggen meent hij.

Volgens Van Zanen ontstaat er telkens op lokaal niveau "heel veel gedoe" als onder andere mensen met extreem-rechtse opvattingen of zogenoemde haatimams ergens een toespraak willen houden.

Van Zanen wil dat op landelijk niveau wordt besloten wie wel of niet welkom is in Nederland. Een burgemeester kan dat volgens hem niet tegenhouden. Het recht op vrijheid van meningsuiting weerhoudt de burgemeester er ook van om een spreker vooraf de mond te snoeren, ook al is haatzaaien te verwachten. Hij vindt het niet wenselijk dat burgemeesters daar telkens opnieuw over moeten beslissen.

NCTV

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wijst erop dat er al het nodige gebeurt. Zo houdt de NCTV een zogenaamde alerteringslijst van visumplichtige extremistische sprekers bij. Als iemand van die lijst een verblijfsvisum voor Nederland aanvraagt, wordt gekeken of er risico’s zijn voor de openbare orde.

Volgens de zegsman is er op dit moment geen grond om vooraf een bredere lijst van mogelijke sprekers bij te houden. "Zolang iemand niet veroordeeld is voor een strafbaar feit, is het juridisch niet toelaatbaar of proportioneel om iemand op een "verdachten"-lijst te plaatsen en deze lijst met bijvoorbeeld het lokaal bestuur te delen. 

De bevoegdheid om verdachten in kaart te brengen is in Nederland voorbehouden aan opsporingsinstanties en inlichtingendiensten.

Haitam al-Haddad

In Utrecht komt de radicale Britse islamgeleerde Haitam al-Haddad op 31 januari spreken over de islam. Deze geleerde pleit voor de doodstraf voor afvalligen en overspeligen. Toen hij eerder naar Amsterdam zou komen, ontstond enorm veel ophef.

Politie en Openbaar Ministerie zullen op 31 januari beluisteren of de Al Haddad strafbare dingen zegt. De Dawah-groep, die hem heeft uitgenodigd, moet op zoek naar een andere locatie in Utrecht, want de oorspronkelijke zaalverhuurder heeft woensdag afgezegd.

Politie en Openbaar Ministerie zullen op 31 januari beluisteren of de Al Haddad strafbare dingen zegt. De Dawah-groep, die hem heeft uitgenodigd, moet op zoek naar een andere locatie in Utrecht, want de oorspronkelijke zaalverhuurder heeft woensdag afgezegd.

Lees meer over:
Tip de redactie