Vooral zorgen over locatie Overvecht op bijeenkomst over opvang

Sprekers op de raadinformatieavond in het stadhuis in Utrecht over de vluchtelingenopvang in Overvecht uitten dinsdagavond vooral hun zorgen over de gekozen locatie voor de opvang.

De politie was buiten massaal op de been. De avond verliep, op wat vuurwerk en geroep na, rustig. Demonstranten hingen buiten voorafgaand aan de bijeenkomst spandoeken op.

Binnen konden Utrechters vragen stellen en hun zorgen uiten aan de raad. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente gaven toelichting en antwoordden ook op vragen van raadsleden.

Het doel van de bijeenkomst was om de mening van betrokkenen te horen. Dat begon met dertig sprekers die elk twee minuten kregen om mee te praten over het onderwerp. Niet alle sprekers waren op komen dagen, maar toch was het snel duidelijk waar de meeste weerstand tegen is, namelijk de locatie Overvecht.

Zorgen

Verschillende sprekers haalden de slechte leefomstandigheden aan in Overvecht. Zo zei een spreker dat de politie de huidige criminaliteit niet de baas kon en vroeg ze zich af of dit voor vluchtelingen wel positief zou uitpakken. "Er moet energie in Overvecht zelf worden gestoken. Waarom in Overvecht opvang en niet in een veilige wijk?", vroeg zij.

Een andere bewoner had dezelfde zorgen: "Vluchtelingen kunnen alleen integreren in een wijk die daarvoor openstaat. De rust die ze nodig hebben is er niet in Overvecht."

Geen van de sprekers gaf echter aan dat vluchtelingen helemaal niet in Nederland of Utrecht moeten worden opgevangen. Het ging de tegenstanders vooral om de keus voor Overvecht.

Niet positief

Hans van Oort van de gemeente Utrecht gaf toe dat het advies van het wijkbureau niet positief was voor deze wijk. "Ze zeiden dat Overvecht geen sterke wijk is. Er is wel veel draagvlak, maar het gaat ook over de draagkracht." 

Van Oort gaf aan rekening te houden met die zorgen en het te zien als "aanknopingspunten". Het COA had eerder 600 vluchtelingen voor langere tijd willen opvangen op de Einsteindreef. De gemeente besloot vervolgens zelf voor maximaal 400 vluchtelingen en een duur van maximaal 2,5 jaar te kiezen.

Het pand aan de Einsteindreef moet volgens Van Oort ook worden gebruikt voor voorzieningen die ten goede komen aan de wijk. “We gaan die zorgen bij jullie wegnemen.” Vliegenberg zei dat de verbouwing van de panden over twee maanden kan plaatsvinden. De hoop is om op 1 juni vluchtelingen te kunnen opvangen.

Zoektocht

De zoektocht naar nieuwe opvang leidde tot twaalf mogelijke locaties (uit een lijst van 120 panden), waarvan alleen de Amerikalaan, Einsteindreef en Ravellaan volgens het COA geschikt bleken. Daarbij wordt onder andere gekeken naar capaciteit, ligging, grootte, duur van transformatie en spreiding door de stad.

De gemeente Utrecht heeft gekozen voor extra opvang voor asielzoekers op drie locaties. De locatie Oog in Al moet worden uitgebreid met 100 tot 150 plekken, een tijdelijk AZC met 250 plaatsen op de Ravellaan en een noodopvang op de Einsteindreef in Overvecht (400 plekken). 

Voor de uitbreiding van de opvanglocatie in Oog in Al zijn nauwelijks protesten te horen. Het azc in die wijk geeft momenteel ook geen overlast volgens een van de sprekers.

De input van bewoners en raadsleden van dinsdagavond wordt meegenomen in de commissievergadering van donderdag 28 januari. Dan wordt het debat voortgezet.

Lees meer over:
Tip de redactie