De Onderwijsinspectie heeft maandag bekend gemaakt dat drie scholen in Utrecht aangemerkt zijn als "excellente school". Het gaat om de OBS Overvecht, het Stedelijk Gymnasium en KBS De Achtbaan in Leidsche Rijn (foto).

KBS De Achtbaan dankt de uitverkiezing met name aan het plusaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en kunst- en cultuureducatie. Schoolleiders Loes Peterse en Kim de Mos laten weten trots te zijn op de uitverkiezing. "Met dit plusaanbod is er een breed scala om de verschillende talenten van kinderen te erkennen, herkennen en te ontwikkelen. Dit predicaat voelt als een enorme waardering."

OBS Overvecht is voor de derde keer op rij verkozen tot excellente school. Nelleke Brouwer, één van de twee directeuren, is "supertrots".

"Het voelt als een bekroning voor ons harde werken. Deze kwalificatie laat zien dat wij geen eendagsvlieg zijn, maar dat wij als school, met ons team, in staat zijn deze hoge kwaliteit te behouden. Het is echt heel fijn dat we het predicaat weer mogen ontvangen", aldus Brouwer.

Voorwaarden

Om voor excellente school in aanmerking moet een school aan meerdere voorwaarden voldoen. Zo moet in ieder geval het niveau van het onderwijs al een aantal jaren goed zijn en moet de school zich onderscheiden van andere scholen.

Dit kan door bijvoorbeeld extra aandacht aan specifieke groepen leerlingen te geven, door extra vakken zoals wetenschap of internationalisering in te stellen of door een vernieuwende manier van lesgeven in te voeren, zoals het maken van een andere dagindeling of het gebruiken van digitale middelen.

In totaal hebben maandag 130 scholen in Nederland te horen gekregen dat zij zich de komende drie jaar "excellent" mogen noemen.