Aantal misdrijven en woninginbraken gedaald in Utrecht

Het aantal misdrijven in Utrecht in 2015 is met drie procent gedaald ten opzichte van 2014.

Dat blijkt uit cijfers van de gemeente en de politie die donderdag naar buiten zijn gebracht. 

Ondanks de inspanningen en de ingezette daling in het eerste half jaar, is er in de tweede helft van 2015 een lichte stijging van het aantal misdrijven te zien.

Burgemeester Jan van Zanen: "We zitten op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Daarom blijven we in Utrecht ook in 2016 samen met onze partners stevig inzetten op het terugdringen van misdrijven in de stad".

Woninginbraken

In Utrecht waren minder woninginbraken (-20 procent), geweldsdelicten (-6 procent), bedrijfsinbraken (-17 procent), winkeldiefstallen (-14 procent) en er werden minder zakken gerold (-10 procent). Daarentegen steeg in Utrecht, net als in de hele regio Midden-Nederland, het aantal fietsdiefstallen (+19 procent).

Hoewel de politie meer meldingen jongerenoverlast kreeg (+12 procent), daalde het percentage bewoners dat vaak jeugdoverlast ervaart het afgelopen jaar van 22 procent naar 20 procent.

In 2015 is het niet gelukt het aantal fietsdiefstallen terug te brengen naar het niveau van 2011. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het fietsgebruik, het aantal fietsen en de waarde van de gemiddelde fiets de afgelopen jaren flink steeg.

Grillig

In het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 hebben twee thema’s de prioriteit gekregen in de aanpak: 'High Impact Crimes' en Jeugdoverlast- en criminaliteit. De criminaliteitscijfers zijn afgezet tegen de resultaten van 2014 en de doelen in het veiligheidsplan.

Utrecht ligt op schema om de doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 te halen, maar het verloop van de criminaliteitscijfers is grillig.

Lees meer over:
Tip de redactie