Eneco stelt deel bomenkap Cremerstraat uit

De bomen in de Utrechtse Cremerstraat blijven nog een een paar jaar staan. Eneco, dat onder de bomenstrook warmteleidingen moet vervangen, laat aan het college van B&W weten de kap van 150 bomen in twee delen op te splitsen.

Eneco doet dit vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan over de aankondiging van de uitgebreide kap. De energieleverancier wil eerst duidelijke afspraken maken met de wijk zodat er begrip is onder de bewoners voor de toekomstige kap.

De kap gaat nu vijf jaar later vinden. De gewijzigde benadering van Eneco heeft geen consequenties voor de realisatie van de fietsstraat. Wel bestaat het risico van extra hinder voor de bewoners door deze gewijzigde benadering. In de komende periode zal de gemeente dit in beeld brengen.

Voor het deel Galjoenstraat – Thomas a Kempisplantsoen geldt dat Eneco, in tegenstelling tot wat zij eerder hebben aangegeven, op korte termijn al moeten beginnen met de bomenkap. Het bedrijf informeert zeer binnenkort de bewoners over hun besluit.

Eerder op woensdag liet GroenLinks al weten voor elke gekapte boom aan de Cremerstraat een nieuwe terug te willen zien.

Lees meer over:
Tip de redactie