Beantwoorden vragen over schriftelijke vragen kost gemeente 22 uur

De gemeente Utrecht heeft 22 uur gedaan over het beantwoorden van schriftelijke vragen over schriftelijke vragen.

Dat heeft de gemeente laten weten naar aanleiding van vragen van VVD-raadslid van Queeny Rajkowski. De kosten zijn niet bekend.

Eind 2015 stelde VVD-raadslid Queeny Rajkowski schriftelijke vragen over schriftelijke vragen. Ze wilde weten hoe veel tijd het beantwoorden van een setje vragen de gemeente kost en wat de kosten zijn die hier aan verbonden zijn.

De exacte kosten kan de gemeente niet geven omdat er nooit is bijgehouden hoeveel uur er gemiddeld wordt besteed aan de antwoorden. Wel kan de gemeente ter illustratie aangeven dat het beantwoorden van deze specifieke set vragen 22 uur heeft gekost.

Daarnaast laat het college van B&W weten dat de metadata over dergelijke cijfers tegenwoordig te vinden zijn op de online dataportal .

Partij voor de Dieren

Opvallend aan de cijfers van vorig jaar zijn dat, omgerekend per raadslid, de Partij voor de Dieren veruit de meeste schriftelijke vragen aan het college heeft voorgelegd. De eenmansfractie diende 37 keer een set vragen in.

D66 stelde de meeste vragen, maar doordat ze tevens ook de meeste zetels hebben zijn het gemiddeld per raadslid 4 vragen per jaar.

Een ander opvallend gegeven is dat als er per onderwerp gekeken wordt er heel veel vragen in de categorie 'openbare ruimte en groen', 'openbare orde en veiligheid' en 'verkeer en mobiliteit' worden gesteld en dat er de laatste twee jaar geen vragen over economische zaken zijn gesteld.

Lees meer over:
Tip de redactie