Bewoners in Utrecht-Oost ergeren zich aan reclameborden op rotondes

Afgelopen week verschenen er reclameborden op rotondes in Utrecht-Oost. Dit leidde tot veel verontruste reacties. 

Er verschijnen steeds meer reclameborden op rotondes in Utrecht. Sinds een half jaar mogen rotondes in Utrecht gesponsord worden. 

"Dit lijkt me in strijd met goede ruimtelijke ordening", reageert een bewoner. "Een wirwar aan borden, het zal niet bijdragen aan de verkeersveiligheid", zegt een buurtgenoot. "Hoe is het mogelijk dat je op deze plek vier keer een reclameboord mag plaatsen?", vraagt een ander.

Gesponsord

In Utrecht mogen 47 rotondes gesponsord worden. De voornaamste reden hiervoor is de besparing op onderhoudskosten. Via een aanbesteding zijn zijn de rotondes afgfelopen verkocht.

Dit exploiteren van rotondes moet de gemeente jaarlijks zo’n 32.500 euro opleveren en nog eens 47.000 euro besparen aan onderhoud. Het kost Utrecht zo'n 10.000 euro per jaar om de contracten te maken en in de gaten te houden of de exploitant zich wel aan de afspraken houdt.

Besparingen

Per rotonde mogen maximaal vier reclame-uitingen op een metalen frame geplaatst worden met een maximale afmeting van vijftig  bij zeventig centimeter. De netto besparing en reclameinkomsten zijn bestemd voor het Programma Beheer Openbare Ruimte.

De gemeente wil, naast het besparen op onderhoudskosten, meer betrokkenheid van bewoners, verenigingen en bedrijven bij de openbare ruimte creëren met rotonde-reclame, en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verhogen.

Lees meer over:
Tip de redactie