Veertien huurders van een pand gevestigd in een oud-schoolgebouw in Kanaleneiland zijn door de gemeente Utrecht per direct op straat gezet vanwege het meerdere malen schenden van verschillende afspraken.

Tijdens een inspectie is vastgesteld dat er op de Rooseveltlaan sprake was van een onveilige situatie. Ook zijn de bouwwerkzaamheden deels uitgevoerd en zijn de brandscheidingen niet gereed.

Het gebouw aan de Rooseveltlaan 826 was al in gebruik genomen voor kamerverhuur, terwijl hier nog een vergunningsaanvraag voor liep. 

De eigenaar van het gebouw heeft in november 2015 een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van een kinderdagverblijf naar studentenwoningen. Deze aanvraag is door de gemeente beoordeeld en voldoet niet aan het Bouwbesluit.

Daarnaast heeft de Brandweer/Veiligheidsregio Utrecht (VRU) negatief over deze aanvraag geadviseerd. De gemeente heeft de eigenaar van de Rooseveltlaan geadviseerd om gewijzigde stukken en tekeningen in te dienen zodat er wel wordt voldaan aan de wettelijke (veiligheids)eisen. De aanvrager heeft deze nog altijd niet aangeleverd.

Klachten

Afgelopen woensdag is door de gemeentelijke toezichthouders na een klacht een inspectie uitgevoerd in het gebouw. Er is geconstateerd dat het voormalig schoolgebouw al in gebruik was genomen voor kamerverhuur, er woonden al 14 personen.

Zo zijn de bouwwerkzaamheden maar deels uitgevoerd en de brandscheidingen niet gereed. Er zijn een aantal rookmelders aanwezig, maar niet overal waar dat nodig is. Deze rookmelders zijn gekoppeld aan de brandmeldinstallatie, het functioneren hiervan is echter onduidelijk.

De aanwezige brandslanghaspels zijn niet meer gekeurd sinds 2011, verder er waren er geen blusmiddelen aanwezig.

Bouwstop

Op grond hiervan is er besloten om per direct een last onder dwangsom van tienduizend euro uit te vaardigen zodat de illegale bouwwerkzaamheden stilgelegd moeten worden.

Ook moet de bewoning van het pand worden gestaakt totdat het pand veilig is, en de benodigde omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan is verleend.

Als het pand donderdag na 17.00 uur nog in gebruik is, wordt de eigenaar per dag een dwangsom van 10.000 euro opgelegd tot een maximum van 50.000 euro.

De bewoners zijn compleet verrast. Van de veertien bewoners hebben er tien gisteravond direct de koffers gepakt. De overgebleven vier kijken de situatie nog even aan en gaan ervan uit dat de huisbaas een hostel regelt.