De gemeente Utrecht beschikt dit jaar over ruim 31 miljoen euro voor zo’n 150 grote onderhoudsprojecten in de openbare ruimte in de stad.

Op meerdere plekken in Utrecht wordt het groen, bomen, bruggen, kades en tunnels, wegen, openbare verlichting, verkeerslichten, riolering en water aangepakt. Wethouder Kees Geldof belegde donderdagochtend een persgesprek om toe te lichten wat er zoal gaat gebeuren.

De belangrijkste projecten voor aankomend jaar zijn de inrichting van de ’t Goylaan tot stadsboulevard. Asfaltering van de Waterinieweg. Aan de Billitonkade worden door middel van een nieuwe techniek opdrukkende boomwortels omlaag geduwd zodat de weg weer rechtgetrokken kan worden. In de Choorstraat gaat de riolering vernieuwd worden.

De gemeente start ook met de aanleg van een glasvezelnetwerk naar verkeerslichten om er voor te zorgen dat verkeersstromen in goede banen wordt geleid en het verkeer vlot door stroomt.

Achterstallig onderhoud

In de gemeente is er een achterstallig onderhoud van 95 miljoen op projecten in de openbare ruimte."Dit is een opeenstapeling van decennia. Door middel van extra financiering dat door het college van B&W beschikbaar is gesteld en samenwerken met partijen als Eneco en Stedin, zodat een weg maar één keer opengebroken hoeft te worden, is dit bedrag sinds 2007 met 51 procent teruggedrongen."