De wijkraad in Overvecht vindt het alarmerend hoe weinig aanvragen er voor het initiatievenfonds zijn vanuit de Utrechtse wijk Overvecht.

Volgens Jasper Fastl, voorzitter van de wijkraad, komt dit door het moeilijke aanvraagformulier en de minimale ruchtbaarheid die aan het fonds is gegeven. “Er is alleen een poster bij het wijkbureau gesignaleerd.”

Het initiatievenfonds is in 2015 geïntroduceerd. Het is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. De gemeente wil met het geven van een bijdrage meer mensen stimuleren om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, de wijk of de stad Utrecht. Denk hierbij aan het stimuleren van ontmoeting, het planten van meer groen of het opknappen van een pleintje.

Alarmerend

Het aantal aanvragen om ondersteuning uit het initiatievenfonds in Overvecht blijft ver achter op de rest van de stad. Fastl spreek van een alarmerend laag aantal.

“En dit in een wijk waar veel initiatieven de nodige ondersteuning wel kunnen gebruiken. Bij de Overvechtse wijkraadsvergadering van december kwam aan het licht dat het aantal aanvragen om ondersteuning uit het initiatievenfonds in Overvecht ver achter blijft op de rest van de stad", aldus Fasti.

"Wijkraadsleden geven aan dat het aanvraagformulier moeilijk te doorlopen is, zelfs voor ervaren initiatienemers. Daarnaast ligt het percentage dat in deze wijk thuis toegang heeft tot internet ook veel lager dan het stadsgemiddelde.”

Posters

Verder werd als mogelijke oorzaak aangedragen dat er weinig ruchtbaarheid aan het fonds is gegeven. “Van de posters die in de wijk opgehangen zouden worden is er alleen één bij het wijkbureau gesignaleerd,” verklaart Fastl. 

De wijkraad dringt nu aan op een grondige evaluatie van het gebruik van het initiatievenfonds en adviseert gerichte promotie en acties voor Overvecht te ondernemen als het aantal aanvragen achter blijft lopen op de rest van de stad.