De bestedingen uit het Ondernemersfonds Utrecht zijn sterk toegenomen in 2015. Dat heeft het fonds laten weten.

Er werden 218 projecten geïnitieerd, waarmee het totaalbedrag van de toegekende aanvragen in 2015 ruim € 6.4 miljoen bedroeg.

In de beginperiode van het fonds waren er zorgen over het langzaam opgang komen van de bestedingen. Maar eind 2015 lijkt ondernemend Utrecht nu eindelijk de weg naar het Ondernemersfonds gevonden te hebben. De volledige lijst met uitgaven is hier te vinden.

"De start van de Tour de France zorgde voor een stroom van aanvragen uit de diverse trekkingsgebieden", zo meldt het fonds. "Organisaties en ondernemers wisten elkaar te vinden en gingen gezamenlijk aan de slag. Ook na de Grand Départ zag het fonds het aantal initiatieven fors oplopen."

Sinds de start van het fonds in 2012 werden er door het fonds 462 aanvragen in behandeling genomen. Ruim de helft daarvan werd in 2015 behandeld.