De filedruk rond Utrecht is het afgelopen jaar met 35 procent toegenomen, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. De ANWB verwacht dat de files de komende jaren alleen maar langer zullen worden. 

De economische groei in Nederland resulteert in meer verkeer op de weg, zo rekende de verkeersinformatiedienst uit. "Na een jarenlange daling zien we de sinds het voorjaar van 2014 het aantal files weer toenemen. Niet alleen in de Randstad, maar ook in de andere delen van het land groeit de verkeershinder."

Op wegen waar extra rijstroken zijn aangelegd, neemt het oponthoud wel af maar de totale vertraging door files neemt weer toe. In de ochtendspits stond er in het afgelopen jaar in het hele land zestien procent meer file, overdag circa twaalf procent en in de avondspits zelfs 29 procent meer. Ook de filedruk op de grote knelpunten is flink gestegen.

Oplossing

Als oplossing kijkt de ANWB naar flexwerken. "Spreiding van het verkeersaanbod is de beste manier om het fileprobleem tijdens de spits tegen te gaan. De vraag is in hoeverre werkgevers en werknemers mogelijkheden vinden om met aangepaste werktijden en technologische oplossingen hieraan bij te dragen."

In de top 10 van drukste filepunten van het land, staan onder meer de stukken tussen Utrecht en Breda op de A27. Op deze weg is ook het stuk tussen Utrecht en Almere filegevoelig. De A12 tussen Utrecht en Arnhem en op de A2 richting Den Bosch zijn ook veel belast met files.