In de binnenstad van Utrecht openen deze week twaalf kerken de deuren om er een bijzondere kerstavond, eerste of tweede kerstdag van te maken. Bij deze een overzicht.

St. Augustinuskerk, Oudegracht 69

In deze Rooms-Katholieke ‘Waterstaatskerk’ kun je deze kerstavond de kerststal bekijken en vanaf 19:00 uur is er een Kerstavondviering voor kinderen. Vanaf 21:00 uur is de kerk open voor iedereen en worden er een uur lang kerstliederen gezongen, waarna de nachtmis begint.

Eerste kerstdag is er om 10.30 uur een hoogmis, die om 12.30 uur wordt vervolgd met een English Mass. Tweede Kerstdag is er om half 11 ’s ochtends een eucharistieviering met volkszang.

St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 38

Op kerstavond is er vanaf 19:00 uur een kinderkerstviering dat om 20:30 uur overgaat in een kerstnachtviering gevolgd door een nachtmis. Eerste kerstdag is er vanaf 10:30 uur een Kersthoogmis.

Domkerk, Domplein 1

Kerstavond vindt er vanaf 17:00 uur een kerstvesper plaats en om 19:00 een spectaculair kindertheater. Om half 11 is er vervolgens een kerstnachtdienst. Op de eerste kerstdag is er vanaf half 11 ’s ochtends een Kerstmorgendienst.

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Op kerstavond wordt er in de doopsgezinde kerk op zoek gegaan naar de diepere betekenis van kerst door middel van een kindermusical. Op Kerstochtend is er een sfeervolle viering met het gemeentekoor.

Geertekerk, Geertekerkhof 23

De remonstrantse gemeente van de Geertekerk houdt op kerstavond het spel ‘nieuwe stoelen voor de kerk’. Een voorstelling van kinderen waarbij het hele kerstverhaal wordt verteld. Op kerstochtend is er vanaf half 11 een dienst.

Sinte Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2

Een interactieve dienst voor jong en oud rond een kribbe, dat vindt er kerstavond vanaf 6 uur plaats in de Oud-Katholieke Parochie van Utrecht. Waarna er om half 9 liederen worden gezongen en de nachtmis begint. De volgende ochtend is er om 10 uur een Pontificale Hoogmis.

Op de Tweede Kerstdag kun je hier ook terecht voor een traditionele misviering op het feest van de Heilige Stefanus.

Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171

Hier is op eerste kerstdag om kwart voor 10 ’s ochtends een kerkdienst waarin de boodschap van kerst centraal staat en waar kerstliederen worden gezongen.

Janskerk, Janskerkhof 1

Kerstavond begint hier pas om 11 uur. Met een viering in samenwerking met het Janskoor over de messias. De viering op eerste kerstdag begint een etmaal later met datzelfde koor maar dit keer gaat het over Johannes en Lucas en hun gedachten over de messias..

Evangelisch-Lutherse Gemeente, Hamburgerstraat 9

Om 22:00 uur begint hier de kerst op 24 december. Er is veel muziek, eenvoud en vreugde om de geboorte van Jezus te vinden. De volgende ochtend begint de kerstviering om half 11 doorlopend in Heilig Avondmaal.

Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 1

Vocale solisten brengen stukken van Bach ten gehore op kerstavond. De volgende ochtend is er om 22:00 uur de kerstmorgendienst met orgels en instrumentalisten. Op Tweede Kerstdag is er vanaf 12:00 uur een kerstconcert.

Pieterskerk, Pieterskerkhof 1

Hier is alleen op eerste kerstdag vanaf 10:30 uur een kerstviering.

St. Willibrorduskerk, Minrebroederstraat 21

Deze kerk is gesloten tijdens kerst.