Het college van B&W geeft zich niet zomaar gewonnen wat betreft de afschaffing van de milieuzone voor personenauto’s.

De motie die afgelopen donderdag is aangenomen in de Tweede Kamer heeft nog geen onmiddellijke gevolgen voor Utrecht, dat het verbod wil omzeilen via gemeentelijke verkeersborden.

Utrecht heeft de milieuzone ingesteld op basis van de gemeentelijke bevoegdheid om een verkeersbesluit te nemen in het belang van het milieu en de rechtbank moet nog uitspraak doen over het ingestelde beroep tegen dit verkeersbesluit, zo stelt de gemeente.

Een gewijzigd Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zou voor de gemeente als voordeel hebben dat de milieuzones voor vrachtauto’s, bestelauto’s en personenauto’s met hetzelfde milieuzonebord kunnen worden aangeduid.

Wanneer gehoor wordt gegeven aan de motie dan is dat niet het geval. De situatie blijft dan voor Utrecht gelijk: voor
personenauto’s en bestelauto’s wordt de milieuzone aangegeven met het C6 bord.

Wethouder

Verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk reageert op de ontstane situatie: "Wij vragen het Rijk al heel lang om eenduidig beleid. De gemeente heeft het Rijk gevraagd om aankondigingsborden langs de snelwegen, om verkeersborden en om gegevens van het RDW om mensen goed voor te lichten. Al deze faciliteiten ontbreken van Rijkswege."

"Dit terwijl ongezonde lucht op nummer 3 van de gezondheidsrisico’s staat, na roken en overgewicht. Er overlijden in Nederland jaarlijks 3.000 mensen door ongezonde lucht. In het publieke belang moet de overheid haar verantwoordelijkheid hierin nemen."

"Zo worden in Europa nieuwe, strengere normen gesteld voor de luchtkwaliteit om de gezondheid van mensen echt goed te beschermen. Gemeenten hebben daar ook een zware verantwoordelijkheid in, die wij in Utrecht nemen. De maatregelen die wij treffen zijn toekomstbesteding."