Ruim 2.000 woningen voor starters en studenten in voormalig HAL 16

Het oude schoolgebouw aan de Archimedeslaan 16 gaat de komende jaren ontwikkeld worden tot definitieve studenten- en starterswoningen. In het gebouw komen tussen de 2.000 en 2.500 woningen.

Eerder was er een discotheek gevestigd in HAL 16, de naam die het gebouw in de volksmond gekregen heeft. Het gebouw is nu al tijdelijk in gebruik voor huisvesting van studenten. 

Initiatiefnemers Aprisco en Snippe Projecten willen hier definitief studentenwoningen, starterswoningen en bijbehorende voorzieningen vestigen. Er moeten onder andere studiezalen, sportfaciliteiten, horeca, een kleine supermarkt, een kapper en een wasserette gerealiseerd worden. 

In een reactie laat de gemeente weten dat de herontwikkeling van deze locatie kansen biedt om het Utrecht Science Park te laten groeien en beter aan te sluiten bij de stad. 

Uitwerking

De initiatiefnemers werken hun plannen voor de Archimedeslaan 16 in nauw overleg met de gemeente verder uit. Ze hebben aangegeven snel in gesprek te willen gaan met omwonenden en belanghebbenden in het gebied.

Daarna wordt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen samengesteld dat aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.

Lees meer over:
Tip de redactie