Gemeente maakte fout met informatievoorziening Westplein

Bij de informatie die naar de gemeenteraad is verstuurd, is ten onrechte gemeld dat op pagina 94 voor het Westplein het lage scenario is gebruikt, dat laat de gemeente weten als reactie op aantijgingen van het CDA. 

Deze partij was woedend nadat uit doorberekening bleek dat het nieuwe verkeersplan van de gemeente er risico bestaat op een verkeersinfarct bij het Westplein.

Het concept-verkeersplan beschrijft hoe Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar kan blijven in een periode van sterke groei van het aantal bewoners, banen en bezoekers.

"Het plan is intensief doorgerekend met een rekentool die is ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht," zo laat de gemeente weten. "Om een realistisch beeld te schetsen zijn de scenario’s doorgerekend met een groei van 360.000 en 400.000 inwoners."

"Op pagina 94 van het verkeersplan wordt in een kader de ontwikkeling voor het Westplein toegelicht," laat de gemeente weten.

"In de bijbehorende grafiek hebben we het gemiddelde van het hoge en lage scenario gepresenteerd. Dit wordt per abuis niet vermeld in de bijbehorende toelichting. Hierdoor is bij de informatie die naar het CDA is verstuurd ten onrechte gemeld dat op pagina 94 voor het Westplein het lage scenario is gebruikt."

Autoverkeer

Tot slot laat de gemeente weten dat door het maatregelenpakket van het verkeersplan, het volgens de berekeningen mogelijk is om binnen de snelwegen de groei van de stad op te vangen zonder groei van het autoverkeer.

Daarnaast moet het plan de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de openbare ruimte versterken en bijdragen aan de verkeersveiligheid en een gezonde leefomgeving.

Lees meer over:
Tip de redactie