Utrecht ontwikkelt drie scenario's voor Smakkelaarsveld

Er zijn drie mogelijke invullingen voor het Smakkelaarsveld in Utrecht. Het terrein naast het Centraal Station krijgt sowieso een park, maar de vraag is of dat met bebouwing gepaard gaat. 

De opbrengst van eventuele woningen naast het park zou het resterende deel van de Catharijnesingel kunnen financieren.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college drie scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van het Smakkelaarsveld en vraagt de raad naar haar voorkeur.

Een park is een onderdeel van elk scenario. Eén van de drie varianten schetst de optie van (duurzame) woningbouw op het veld tussen Hoog Catharijne en de Radboud Veste.

Vastgoed

De scenario’s stellen een eenvoudig park (Park Basis), een park met woningbouw (Park+) en een mooi ingericht park (Park++) voor. In de scenario’s Park Basis en Park ++ is vastgoed geen onderdeel van de plannen.

De combinatie van woningbouw en park is volgens het college het meest wenselijke scenario. De opbrengst van het vastgoed kan dan bijdragen aan de inrichting van het park en aan het ‘doortrekken’ van het water (Leidsche Rijn) richting de Catharijnesingel.

Fietsen

Boven het maaiveld staan momenteel heel veel fietsen in rekken gestald. Na de opening van de megafietsenstalling onder het Stationsplein in 2018 is er op het Smakkelaarsveld weer plaats voor een nieuwe bestemming. Dan zijn ook de bus- en trambaan (HOV) in gebruik en is het Noordgebouw klaar.

Bij de combinatie van park en woningbouw is het volgens de gemeente mogelijk om een kwalitatief goed park te realiseren. Reguliere woningbouw maar ook innovatieve studentenhuisvesting zijn kansrijk op deze locatie.

De aanstaande marktconsultatie moet meer inzicht gaan bieden in de mogelijke doelgroepen voor de woningen, het meest haalbare woonconcept en de daarbij horende opbrengsten.

Besluit

Begin 2016 neemt de gemeenteraad een besluit over de inrichting van het Smakkelaarsveld op basis van de drie scenario’s. Daarna start de marktconsultatie. Op basis van die uitkomst start eind 2016 het participatietraject.

Lees meer over:
Tip de redactie