De gemeente Utrecht staat positief tegenover het idee om historische woonboten te behouden in de stad door speciale zones aan te wijzen waar de boten mogen liggen.

Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Als voorgestelde locaties noemt het college de Keulse kade, Vechtdijk en de Oosterkade. Momenteel liggen daar al twintig boten, zeventien daarvan zijn historisch te noemen. Deze mogen enkel vervangen worden door andere historische boten.

Er komt geen verplichting om de niet historische boten te vervangen door historische boten, daarover mogen de eigenaren zelf een beslissing nemen.

De boten zijn historisch te noemen indien deze minimaal vijftig jaar oud zijn, de originele romp van de boot ontworpen is om te varen en de opbouw nog duidelijk oorspronkelijke kenmerken bezit. Ook historische bedrijfsvaartuigen vallen onder de regeling.