De gemeente Utrecht gaat bijspringen om het financiële gat van 690.000 euro van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) te dichten. Dat heeft het college van B&W laten weten.

Deze eenmalige subsidie wordt betaald uit de onderwijsbegroting 2015 en meevallers binnen de begroting.

Afgelopen september werd duidelijk dat het UCK aan het Domplein grote financiële zorgen kent doordat er vorig jaar een stelselwijziging in de subsidieverlening is doorgevoerd. Een deel van de subsidie, die van cultuureducatie, gaat tegenwoordig direct naar de scholen en wordt niet ingezet via het UCK. 

Het UCK trok destijds direct aan de bel bij het college om aan te geven dat er op deze manier een groot tekort bij de stichting zou ontstaan.

Onderzoekscommissie

De gemeente heeft toen laten weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden en stelde tevens een onafhankelijke onderzoekscommissie in om een oordeel te geven over de eenmalige subsidieaanvraag van het UCK.

Het college volgt het oordeel van de commissie dat een incidentele bijdrage van 590.000 euro het UCK op het Domplein voldoende financieel weerstandsvermogen zal geven voor de komende jaren op.

Ook wordt er 100.000 euro gereserveerd om de eventuele sluiting van de Cultuurcampus in Leidsche Rijn op te vangen. Deze tweede vestiging van het UCK heeft het moeilijk en het college heeft besloten een overbruggingsjaar voor deze vestiging in te stellen.