Het Utrechtse Woonlastenfonds neemt vanaf donderdag geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. 

Het college van B&W heeft dit besloten nadat er sinds september een forse toename was van aanvragen op het woonlastenfonds. Dat kwam doordat de gemeente toen de nieuwe armoedeaanpak introduceerde.

Utrechters, voor wie de woonlasten te hoog waren, konden op het woonlastenfonds een beroep doen voor een toelage. Door de toename van het aantal aanvragen wordt een overschrijding van het budget verwacht.

Financiële problemen

In de aanpak wordt het woonlastenfonds afgebouwd. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat niemand hierdoor in financiële problemen raakt. Op donderdag 10 december heeft de gemeenteraad de armoedenota opnieuw geagendeerd en besluit de raad over de vernieuwde armoedeaanpak, waaronder de afbouw van het woonlastenfonds en de wijze waarop dit gebeurt.

Goedkopere woningen

Het woonlastenfonds wordt de komende jaren zorgvuldig afgebouwd. Tegelijkertijd wordt er ingezet op goedkopere woningen voor Utrechters die nu huren boven de landelijke aftoppingsgrens. Hier wordt twee jaar de tijd voor genomen.

De SP maakt zich zorgen om de aangekondigde maatregelen. Raadslid Nicole van Gemert: “Het afschaffen van het woonlastenfonds is op zichzelf geen probleem, omdat de corporaties toch bijna alleen nog maar woningen mogen toewijzen tegen gematigde huren. De nieuwe instroom in het fonds kan dan ook met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Waar ik me wel zorgen om maak, zijn de mensen die nu maandelijks een vergoeding ontvangen. Ik wil niet dat die door de aangekondigde afbouw in de financiële problemen komen.”

Afgebouwd

Voor mensen die onder de aftoppingsgrens huren, wordt de toelage uit het fonds in vijf jaar stapsgewijs afgebouwd. Daarbij kan- indien dit noodzakelijk is- in individuele gevallen worden afgeweken.