Vanaf donderdag kunnen fietsers op de Croeselaan in Utrecht nog maar aan een kant van de weg fietsen. Het fietspad, dat langs het Jaarbeursplein loopt, verplaatst dan naar de overkant van de weg.

Dat meldt de gemeentesite CU2030.

Fietsers kunnen vanaf dat moment aan deze kant van de weg beide richtingen op fietsen. Ze zullen daarvoor wel extra moeten oversteken. Dat kan ter hoogte van de kruising met de Graadt van Roggeweg en bij de Rabobank.

De gemeente is de afgelopen tijd druk geweest om het bestaande fietspad te verbreden, zodat er ruimte is voor fietsverkeer in twee richtingen. Deze situatie zal de komende twee jaar ongeveer hetzelfde blijven.

Veranderingen

Zowel de Croeselaan als het aangrenzende Jaarbeursplein ondergaan momenteel ingrijpende veranderingen. Ter hoogte van het Jaarbeursplein komen een ondergrondse parkeergarage en nieuwe gebouwen. Ook het plein zelf wordt vernieuwd.

Nadat de parkeergarage gerealiseerd is, gaat wordt de Croeselaan opnieuw ingericht. Zo wordt de straat onder andere een 30 kilometer zone. De middenberm en het trottoir worden verbreed.