De ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone stagneren doordat er vanuit de gemeente Utrecht geen duidelijkheid komt over de toekomst van de tippelzone en de busremise.

Deze onderdelen moeten verdwijnen voordat verschillende partijen investeringen kunnen gaan doen. Investeerders luiden de noodklok.

De samenwerking tussen de gemeente en de vastgoedontwikkelaars is goed, maar actie is nodig. In een urgentiebrief aan de gemeenteraad laat 'Meer Merwede' namens alle betrokken eigenaren, ontwikkelaars, ondernemers en bewoners weten niet verder te kunnen met de ontwikkelingen zolang de tippelzone en busremise in de wijk zitten.

"De hindercirkel van de busremise ligt over een groot deel van het totale ontwikkelgebied en rondom de tippelzone mag geen woningbouw gerealiseerd worden", zo wordt er in de brief uitgelegd. "Deze functies horen niet thuis in een Utrechtse stadswijk in wording en hun aanwezigheid weerhoudt beleggers van investering."

Groen en bruisend

Meer Merwede wil van de Merwedekanaalzone een nieuwe bruisende stadswijk maken. Met de komst van bijzondere horeca- en flexwerkplekken zoals LaLotta Cantina, De Klub, De Stadstuin, LEF, Vechtclub XL en De Alchemist is er de laatste jaren al veel gebeurd.

Om het werk te kunnen voortzetten moet Merwede van de gemeenteraad de status van stadswijk in wording krijgen.

Vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars in het gebied hebben eveneens hun zorgen uitgesproken over het gebrek aan een concrete planning vanuit de gemeente.

"Een stagnatie van de ontwikkelingen in dit gebied moet voorkomen worden, maar nu lopen we elke dag het risico dat een eigenaar besluit om niet meer mee te werken aan de gebiedsontwikkeling, waardoor andere eigenaren niet meer kunnen ontwikkelen." 

Daarnaast willen de investeerders financiële afspraken ten aanzien van de bijdrage ten behoeve van de gebiedsontwikkelingskosten.

Ontwikkelen

De roep duidelijkheid komt tegelijk met de presentatie van "de ontwikkelambitie" die is opgesteld door Meer Merwede. Hierin zijn alle mogelijke ontwikkelingen opgenomen voor het gebied, met als doelstelling om van de wijk in 2030 een plek te maken waar in een groene omgeving gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt.